เอนก เธียรถาวร.

การคลังรัฐบาล โดย เอนก เธียรถาวร และคนอื่นๆ. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517. - 339 หน้า.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ191.ท92 / อ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544