อรัญ ธรรมโน, 2477-

ความรู้ทั่วไปทางการคลัง. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ, บพิธ, 2518. - 509 หน้า. ตาราง.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
ภาษีอากร.
หนี้สาธารณะ.

HJ191.ท92 / อ4 2518

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544