นราศรี ไววนิชกุล.

การวิจัยขั้นดำเนินงาน I (Opetations research I) - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. - 297 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.

รางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


วิจัยปฏิบัติการ.

HD20.5 / .น4 2530

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544