อรัญ ธรรมโน, 2477-

การคลัง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - พระนคร, การพิมพ์พระนคร, 2507. - 201 หน้า.


การคลังสาธารณะ.

HJ191.ท92 / อ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544