นราศรี ไววนิชกุล.

การวิจัยขั้นดำเนินงาน 1 (Operations research I) - กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. - 294 หน้า. ภาพประกอบ.

รางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


วิจัยปฏิบัติการ.

HD20.5 / .น4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544