เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2448-2540.

คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช. - พระนคร : บริษัทผดุงศึกษา บูรพา, 2499 [1956] - ก-ง, 343 หน้า.


ตั๋วเงิน -- ไทย.

KPT938 / .ส735

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544