สวัสดิ์ ตราชู.

ลับสุดยอด เมื่อข้าพเจ้าเป็นเสรีไทย กับขุนพลภูพาน เตียง ศิริขันธ์. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2527. - 94 หน้า. ภาพประกอบ.


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
เตียง ศิริขันธ์, 2452-2495.


เสรีไทย.


สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- เอเชียตะวันออก.

DS583 / .ส46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544