พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 / National Justice Administration Development Act B.E. 2549 (2006) กองบรรณาธิการ กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ = National Justice Administration Development Act B.E. 2549 (2006) / translated by Wisit Wisitsora-at, Sudarak Suvannanonda, Lesley Junlakan. - นนทบุรี : สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2549. - 30 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9748213188


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
Justice, Administration of -- Thailand.

KPT1572.ก312549ก4 / 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544