ดำริห์ บูรณะนนท์.

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน / ดำริห์ บูรณะนนท์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. - 223 หน้า.

9742033811


รัฐศาสตร์.
กฎหมายมหาชน.

JA71 / .ด646 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544