สยามจดหมายเหตุบันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ : บันทึกข่าวเด่นปี 2547. - กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ จำกัด, [2548] - 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพสีประกอบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2547.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544