นิรันดร์ กุลฑานันท์.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ / นิรันดร์ กุลฑานันท์. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549. - 118 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 5 .

9744492635


การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- บุรีรัมย์.
นักการเมือง -- ไทย -- บุรีรัมย์.

JQ1749.ก5 / น64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544