บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

การคลัง เศรษฐกิจและการบริหาร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - พระนคร, สุทธิสารการพิมพ์, 2503. - 519 หน้า.


การคลังสาธารณะ.

HJ191.ท92 / บ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544