ทำเนียบการวิจัย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548- - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2548-


วิจัย -- ไทย -- บรรณานุกรม.
นักวิชาการ -- ไทย -- ทำเนียบนาม.
วิจัย -- ไทย -- สถิติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544