ทำเนียบโครงการวิจัย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย/ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2549- - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2548-

หนังสือเริ่มจัดทำปี 2550 มีเนื้อหาเฉพาะสถิติข้อสนเทศการวิจัย. หนังสือใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย


วิจัย -- ไทย -- สถิติ -- วารสาร.
วิจัย -- ไทย -- ทำเนียบนาม -- วารสาร.

Q180.ท9 / ว639

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544