การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / นรนิติ เศรษฐบุตร บรรณาธิการ. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549. - 360 หน้า : ภาพประกอบ.

9744492953


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2489-?

JQ1745 / .ก95314

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544