แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา พ.ศ. 2549-2551. - เชียงใหม่ : [ม.ป.พ., 2548?] - 175 แผ่น.


เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา.


การบริหารงานเทศบาล -- ไทย -- เชียงใหม่.


หนองตองพัฒนา (เชียงใหม่)

JS7153.9.ช9 / ท75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544