สมศักดิ์ ชินกร.

เห็ดหลินจือกับการรักษาโรค = Ling zhi medicinal plant / Ling zhi medicinal plant โดย สมศักดิ์ ชินกร. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2549. - 72 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9749378296


เห็ดหลินจือ -- การใช้รักษา.

QV766 / .ส456

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544