เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement. Japan-Thailand Economic Partnership Agreement - [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2549. - 161 หน้า : ภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร -- ไทย.
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร -- ญี่ปุ่น.


ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย.
ไทย -- การค้า -- ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น -- การค้า -- ไทย.

HF2340.55 / .ร823

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544