ชวนะ ภวกานันท์.

Think ต่าง : 33 วิธีกรุยทางรวยก่อน / ชวนะ มหิทธิชาติกุล ภวกานันท์. - กรุงเทพฯ : Than Books, 2549. - 215 หน้า : ภาพประกอบ.

9749462882


การตลาด.

HF5415 / .ช535

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)