รอบรู้ศาลยุติธรรม (ฉบับการ์ตูน). - [กรุงเทพฯ] : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2548. - 8 เล่ม : ภาพสีประกอบ.

ล. 1. การดำเนินคดีแพ่ง -- ล. 2. การดำเนินคดีอาญา -- ล. 3. การจัดการมรดกและการครอบครองปรปักษ์ -- ล. 4. การขอประกันตัวต่อศาล -- ล. 5. การมาเป็นพยานศาล -- ล. 6. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท -- ล. 7. แนะนำศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม -- ล. 8. การดำเนินคดีในศาลชำนัญพิเศษ.

9749861280 (ล. 1) 9749861221 (ล. 2) 9749861299 (ล. 3) 974986128X (ล. 4) 9749861302 (ล. 5) 9749861310 (ล. 6) 974986123X (ล. 7) 9749861329 (ล. 8)


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.
ศาล -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544