จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502-

จิตวิทยาสังคม / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 275 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2551.

9749995791


จิตวิทยาสังคม.

HM1033 / .จ736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544