สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9749588630 (ล. 1)


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สารานุกรม.

DS571 / .ร623 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544