ทวีศักดิ์ สุวคนธ์.

วิถีสู่-- สันติ = The paths to peace / ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: คัมภีร์ผู้นำ Paths to peace ทวีศักดิ์ สุวคนธ์. - กรุงเทพฯ : Higer Press, 2549. - 159 หน้า : ภาพประกอบ.

974949573X


การบริหารความขัดแย้ง.
การเจรจาต่อรอง.

HM1126 / .ท56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544