มาโนช เชยประเสริฐ.

ปฏิวัติ'49 / ปฏิวัติ'สี่เก้า ปฏิวัติ'49 ย้อนรอยข่าวลึก INN exclusive news กองบรรณาธิการไอ.เอ็น.เอ็น. เรื่อง ; มาโนช เชยประเสริฐ เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549. - 227 หน้า : ภาพประกอบ.

9749436121


รัฐประหาร -- ไทย.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- รัฐประหาร, 2549.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549.

DS586 / .ม59

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544