สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-

คอร์รัปชันระบอบทักษิณ / สังศิต พิริยะรังสรรค์. - กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549. - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

9749436105


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
การทุจริตทางการเมือง -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ส622

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544