สุริยา พงษ์สุริยา.

ข้อแนะนำนักกฎหมายและตัวอย่างคำฟ้อง คำร้อง คำแถลงการณ์ อุทธรณ์ ฎีกา : ภาคปฏิบัติในศาล / โดย สุริยา พงษ์สุริยา. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549- - เล่ม.

ล. 2 ชื่อเรื่อง: ตัวอย่างคำฟ้องคดีอาญา : คำร้อง คำแถลง คำขอ 108 แถลงเปิด-ปิดคดี ตาม ป.วิอาญา มาตรา 174 อุทธรณ์ ฎีกา : ภาคปฏิบัติในศาล. ล. 2 ชื่อเรื่องที่ปกนอก: ข้อแนะนำตัวอย่างคำฟ้อง คำร้อง คำแถลง คำขอ 108 แถลงเปิด-ปิดคดี ป.วิอาญา มาตรา 174 อุทธรณ์ ฎีกา : ภาคปฏิบัติในศาล. ล. 3 ชื่อเรื่อง: ข้อแนะนำ แบบฟอร์มและตัวอย่าง อุทธรณ์ ฎีกา อธิบายวิธีพิจารณาความ คำร้อง คำแถลง คำขอ. ล. 4 ชื่อเรื่อง: ข้อแนะนำ ตัวอย่างการทำสำนวน : คำฟ้อง คำให้การ คำฟ้องแย้ง หนังสือบอกกล่าว คำร้อง คำแถลง หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ ถาม-ตอบ สอบขออนุญาต. ล. 5 ชื่อเรื่อง: ข้อแนะนำ ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การทำสัญญา ธุรกิจ ซื้อขาย กู้ยืมเงิน เช่าทรัพย์ หุ้นส่วน บริษัท คำฟ้อง คำให้การ คำฟ้องแย้ง ผิดสัญญา ขอแบ่งมรดก พินัยกรรม หลักเกณฑ์การทำหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกา.

9745200557 (ล. 1) 9745201507 (ล. 2) 9789745204270 (ล. 3) 9789745204263 (ล. 4)


การเขียนทางกฎหมาย.
คำขอ (กฎหมาย) -- ไทย.
คำฟ้อง -- ไทย.

KPT48.7 / .ส746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544