รวมคำสั่งศาลล้มละลายกลางคดีทีพีไอ. - กรุงเทพฯ : กรีน ลิบรา, 2549. - 255 หน้า.

9749495616


บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย--การฟื้นฟู.


การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT1147.ก49 / 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544