สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

กฎหมายสิทธิบัตร / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัทอฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2549. - 329, [7] หน้า.

9747747243


กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทย.

KPT1194 / .ส73 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544