นราทิพย์ ชุติวงศ์.

แบบฝึกปฏิบัติหลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์ / นราทิพย์ ชุติวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. - 418 หน้า : ภาพประกอบ. - ตำรา / โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 42 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ; ลำดับที่ 42. .

9741314132


เศรษฐศาสตร์ -- คำถามและแบบฝึกหัด.
เศรษฐศาสตร์จุลภาค -- คำถามและแบบฝึกหัด.

HB180 / .น417 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544