สุชาย ยังประสิทธิ์กุล.

รายงานการสอบบัญชี / โดย สุชาย ยังประสิทธิ์กุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็น, 2549. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

9749471563


รายงานของผู้สอบบัญชี.
การสอบบัญชี.

HF5667.6 / .ส726 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544