ชูเกียรติ ฉาไธสง, 2505-

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ : ตำนานชีวิต "กวีศรีชาวไร่" / ชูเกียรติ ฉาไธสง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2549. - 206 หน้า : ภาพประกอบ.

974974831X


พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ.


นักร้องชาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.
คีตกวี -- ไทย -- ชีวประวัติ.

ML420.พ23 / ช72 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544