289 ข่าวดัง : 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน / สองร้อยแปดสิบเก้าข่าวดัง : สามทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน กองบรรณาธิการมติชน. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. - 416 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดวิชาการ .

9743238891


หนังสือพิมพ์มติชน.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9, 2489- -- ลำดับเหตุการณ์.

DS586 / .ก165

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544