ทองแถม นาถจำนง, 2498-

การเมืองไทย : อำนาจ ความริษยา และธุรกิจ / ทองแถม นาถจำนง. - [กรุงเทพฯ] : แม่โพสพ, 2549. - 71 หน้า.

9749486404


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- ภาวะสังคม.

JQ1745 / .ท55

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544