แสงไทย เค้าภูไทย.

เจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม / แสงไทย เค้าภูไทย. - กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2548. - 245 หน้า : ภาพประกอบ.

9742987009


สมุนไพร.
เครื่องยาจากพืช.

QV766 / .ส823

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544