ศิริ วิชเวช.

ละครเสภาเรื่องไกรทอง. ตอน เข้าถ้ำ [วีดิทัศน์] / ไกรทอง. ตอน เข้าถ้ำ เข้าถ้ำ วิทยากร ศิริ วิชเวช และพลตรีประภาส ศกุนตนาค ; ดำเนินรายการโดย พูนพิศ อมาตยกุล. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546. - 2 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - การแสดงทางวัฒนธรรม ; ครั้งที่ 11 .

ขับเสภาโดย ศิริ วิชเวช, พลตรีประภาส ศกุนตนาค

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.


ละคร -- ไทย.
บัลลัดไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544