การดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / คณะบรรณาธิการ อัษฎาพร ไกรพานนท์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549. - 284 หน้า : ภาพประกอบ.


การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.

QH75 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544