สายน้ำ พระจันทร์ กับวันลอยกระทง [วีดิทัศน์]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547. - 3 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - การแสดงทางวัฒนธรรม ; ครั้งที่ 17 .

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.


เทศกาลลอยกระทงของไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544