ศิลปการแสดง รำวงพื้นบ้านของชาวโพหัก อ. บางแพ [วีดิทัศน์]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [2547?] - 2 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.


หนังตะลุง.
เพลงพื้นเมืองไทย -- ไทย -- ราชบุรี.
การรำพื้นบ้านไทย -- ไทย -- ราชบุรี.
ศิลปะการแสดง -- ไทย -- ราชบุรี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544