ณรงค์ ธนาวิภาส.

หลักเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย / โดย ณรงค์ ธนาวิภาส. - กรุงเทพฯ : บริษัทคิวพริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2549. - 197 หน้า : ภาพประกอบ.

9743444513


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ณ452

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544