อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-

วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม = [Economic culture in an un-cultured economy] / Economic culture in an un-cultured economy อานันท์ กาญจนพันธุ์ เขียน. - กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2549. - 210 หน้า.

974943501X


ทุนนิยม -- แง่สังคม -- ไทย.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะสังคม.

HC445.ฮ9น6 / อ636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544