ชาติ ชัยเดชสุริยะ.

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / ชาติ ชัยเดชสุริยะ. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549. - 212 หน้า.

9748040143


สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

KPT2460 / .ช634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544