รายงานประจำปี / รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี 2549- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, [2549]- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รายปี - 2548-

ปี 2553- ใช้ชื่อ: รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ. ปี 2553- ใช้ชื่อ: Annual report ... Bureau of Policy and Strategy.


กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง --วารสาร.

KPT1576.ก15 / ย735

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544