รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

ทฤษฎีการภาษีอากร. - กรุงเทพฯ, เคล็ดไทย, 2516. - 265 หน้า. ภาพประกอบ.


ภาษีอากร.

HJ2315 / .ร6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544