ปรีดา นาคเนาวทิม.

เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 1 (Economic of taxation 1) - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526. - 256 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


ภาษีอากร -- แง่เศรษฐกิจ.
ภาษีอากร -- ไทย.

HJ2315 / .ป453

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544