อนาคตไทยหลังรัฐประหาร / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย ; บรรณาธิการสิ่งพิมพ์พิเศษ พรพรต ชัยศรีบุญเรือง. - กรุงเทพฯ : บริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2550?] - 55 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ฉบับพิเศษของหนังสือพิมพ์ชื่อ โพสต์ทูเดย์.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2550-?-

HC445 / .อ352

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544