ชฤทธิ์ มีสิทธิ์.

ผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย : สิทธิและการรณรงค์นโยบาย = Legal rights of homeworkers in Thailand / Legal rights of homeworkers in Thailand. โดย ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ และ พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ, 2549. - 48 หน้า.

9789748818405


ผู้รับงานไปทำที่บ้าน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544