ปรีดา นาคเนาวทิม.

เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522. - 112 หน้า. (หน้า 137-249)


ภาษีอากร.

HJ2315 / .ป45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544