จิตรลดา ไวยศิลป์, 2517-

วิธีการชันสูตรพลิกศพมุสลิมที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติอิสลาม = Performance of post mortem inquests on the corpses of Muslims in accordance with Islamic law/ Performance of post mortem inquests on the corpses of Muslims in accordance with Islamic law จิตรลดา ไวยศิลป์. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. - ก-จ, 93 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)


จริยธรรมอิสลาม.
การตรวจศพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
กฎหมายอิสลาม.

BJ1291 / .จ634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544