ดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย = Trade and economic indices of Thailand / Trade and economic indices of Thailand สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์. - นนทบุรี : สำนัก, [2549?]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2548-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ -- ไทย -- วารสาร.
เลขดัชนี.

HC445.ก1 / ด623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544