รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 10 / โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2550. - 228 หน้า : ภาพประกอบ.

ปาฐกถาเรื่อง: จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม.


รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ร622

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544